Djeca su ukras ovoga svijeta. Svako se dijete rodi islamu prilagodive prirode pa ga onda roditelji učine jevrejem, kršćaninom ili vatropoklonikom.

Naša je prednost u tome što su sve duše u Ezelu priznale Boga za Gospodara i što su to donijele sa sobom na ovaj svijet. Muhammed a.s. kaže:

„Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu da lijepo ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i ratnim vještinama, da ga izdržava imovinom stečenom na halal način, da ga oženi, odnosno uda, kada dođe vrijeme za to.“

Sa sedam godina dijete treba navikavati na namaz, a sa deset ih kazniti ako ne budu htjeli klanjati. Prema djeci ne smijemo imati protekciju u bilo kom vidu. Allah dž.š. kaže:

„Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo ni malo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što čini.“