Oprosni hadždž je hadždž Božijeg poslanika kojeg je učinio pred svoju smrt posljednji put obraćajući se ljudima. Na oprosnom hzadždžu je Muhammed a.s. primio posljednji ajet:

„Danas sam vam usavršio vašu vjeru i upotpunio vam svoje blagodati i zadovoljan sam da vam vjera bude islam.“ Božiji poslanik se obratio ljudima rekavši im između ostalog:

„O ljudi! Vaša krv, imetci i čast su vam zabranjeni (haram) sve dok ne sretnete vašeg Gospodara.“ … „Kamata iz doba džahilijeta se ukida.“ … „Privilegije iz doba džahilijeta se ukidaju izuzev čuvara Ka’be i napajanja hadžija vodom.“ … „Ubistvo sa predomišljajem kazniće se odmazdom, a ubistvo bez predomišljaja kamenom ili štapom i krvarinom od sto deva.“ … „Bojati se Allaha u pogledu žena.“

Na oprosnom hadždžu je bilo 100 000 ljudi koji su slušali govor Muhammeda a.s. koji je rekao: „Ljudi slušajte moj govor jer ja ne znam hoću li se sresti s vama poslije ove godine na ovom mjestu.“ Kada je Muhammed a.s. upitao ljude: „Jesam li vam dostavio?“ Iz hiljada ljudi se otrgao jecaj i Božiji poslanik uzvikuje: „Moj Bože svjedokom mi budi.“