Poslije prekršenog primirja od strane mušrika, Muhammed a.s. ne govoreći nikome o namjerama naređuje vojni pokret. Sa vojskom od 10 000 muslimana 10.-og Ramazana

  1. godine po hidžri kreće iz Medine i zaobilaznim putevima stiže pred Mekku. Mekkelije nisu mogle spremiti odbranu i muslimani sa raznih strana ulaze u Mekku bez borbe.

Muhammed a.s. je izdao proglas da su sigurni oni koji se sklone u Ka’bu i Sufjanovu kuću.

Porušio je kipove, izbacio ih iz Kabe koju je očistio i nakon toga Bilal je proučio ezan.

Oprostio je svima čak i zloglasnoj Hindi, a pogubio je samo nekoliko najtežih zločinaca.