Abbasije su vladale islamskom državom od 750. do 1258. godine.

Prvi glavni grad bio je Hašimija, a kasnije Bagdad. Osnivač Abbasijske dinastije bio je Džafer El-Mensur. Bagdad se posebno razvio za vrijeme halife Haruna Er-Rešida 786 – 808. godine i Me’muna 813 – 833. godine. Imao je 2 miliona stanovnika i postao je najveći kulturni centar, pa se mogao takmičiti sa Carigradom. Harunova žena je izgradila vodovod za Mekku dug 25 milja. U Bagdadu je bila prva tvornica papira 794. godine. Od 1055. godine su vlast preuzeli Turci Seldžuci. U Bagdadu je živio i poznati učenjak Gazalija koji je napisao oko 700 djela.

Mongoli su provalili u Bagdad 1258. godine kada i prestaje vlast Abbasija.