Emevije su dinastija koja je vladala islamskom državom nakon četvorice pravovjernih halifa u periodu od 661. do 750. godine. Glavni grad u njihovo vrijeme je bio Damask, a prvi vladar je bio Muavija koji je bio i osnivač emevijske dinastije. Imali su 14 halifa a najpoznatiji su bili:

Muavija, ‘Abdul Melik, Velid I, Omer ibni Abdu-l-Aziz, Hišam i Mervan koji je bio zadnji halifa koga su ubile ‘Abasije.

Vladali su ukupno 89 godina a za to vrijeme je osvojena Španija i Portugalija.

Za svega 80 godina poslije smrti Muhammeda a.s. muslimanska država je postala velika i brojala je 50 miliona stanovnika. Trgovali su sa Kinom, Indijom, Evropom i Afrikom.

Tokom cijelog perioda njihove vladavine bili su ratovi.

Izgrađena je čuvena Emevijska džamija u Damasku. Izgrađivani su putevi, vodovodi, bolnice i musafirhane, te uspostavljena vojna, poštanska i matična služba.