Kur’an je počeo da se objavljuje u pećini Hira kada je Muhammed a.s. imao 40 godina.          

Objava je počela sa prvih 5 ajeta sure Alek (Ikre). Muhammed a.s. odlazi kući uplašen i govori Hatidži da ga pokriju. Ona sa njim odlazi Vereki b. Nevfelu koji mu je rekao da je to objava i da će Muhammed a.s. doživjeti zbog toga neugodnosti. Tri godine u početku poziva je u islam tajno.

Nakon zastoja Objave Allah dž.š. mu ponovo šalje meleka koji mu dostavlja suru Muddessir pa Muhammed a.s. počinje javno da poziva ljude u islam. Prvi muslimani su bili: Hatidža, Ebu Bekir, Alija, Bilal habešija i Zejd ibni Haris. Bilal je bio mučen i otkupio ga je Ebu Bekr.

Ubrzo su nastupila i proganjanja muslimana i prvi šehidi su: Jaser i majka mu Sumeja.

Muhammed a.s. odlazi u Taif da poziva ljude u islam ali ga gađaju otpacima i kamenjem.

Dozvolio je nezaštićenim muslimanima da sele u Abesiniju pa su 615. i 616. godine iselili neki od muslimana, a na čelu prve grupe je bio Džafer ibni Ebu Talib.

Mušrici su pokušali da povrate muslimane ali im je kršćanski vladar Negus dozvolio da ostanu koliko hoće u Abesiniji. Mušrici su bojkotovali muslimane pa su se oni iselili na Ebu Talibovo imanje gdje su proveli u oskudici tri godine. Crv je izgrizao ugovor o bojkotu pa su mušrici prekinili bojkot a ubrzo iza toga umiru Ebu Talib i Hatidža i ta godina se naziva senetu-huzn – godina tuge.