Božiji Poslanik a.s. je imao 6. djece i 2. unuka. Sinovi su mu bili: Kasim i Abdullah, a kćeri: Fatima, Rukaja, Zejneba i Ummi Kulsum. Unuci su mu bili Hasan i Husejn.

Ljubav prema Poslanikovoj porodici

Muslimani moraju voljeti pored Muhammeda a.s. i njegovu porodicu i njegove ashabe-drugove. Muhammed a.s. je u vezi toga govorio: „Iskazujte pažnju prema Muhammedu pažnjom prema njegovoj porodici.“ „Fatima je dio mene pa ko mrzi nju taj mrzi i mene.“

„Da sam od svojih sljedbenika nekog uzeo za prisnog prijatelja, sigurno bi uzeo Ebu Bekra, on mi je brat u vjeri i drug.“ „Ensarije može voljeti samo vjernik, a mrziti licemjer. Ko njih voli voli ga Allah, a ko njh mrzi mrzi ga Allah.“ Allah dž.š. kaže:

„Njegove žene su kao vaše majke.“