Muhammed a.s. jednom prilikom išao je polahko jer su ispred njega išla dva starca inovjerca. Ebu Bekr je doveo oca Muhammedu a.s. da primi islam, pa je Muhammed a.s. rekao: „Zašto mučiš ovog časnog starca Ebu Bekre? Da si mi javio, ja bi njemu došao kući.“

„Dječji miris, miris je Dženneta.“ 

Hasan i Husejn, unuci Muhammeda a.s. bi se penjali po njemu čak i na sedždi.

Dužnosti prema starijima su:

  • iskazivati poštovanje prema starijim,
  • prvi ih selamiti pri susretu,
  • ako se igramo prekinuti igru dok prođu,
  • da idemo iza njih,u društvu da idemo sa njihove lijeve strane,
  • da im napravimo mjesta u društvu, autobusu itd.,
  • da ih slušamo kada nam se obraćaju.

„Ko nema milosti prema mlađima i poštovanja prema starijima taj ne pripada nama.“ (Hadis)

„Allah dž.š. milostivima ukazuje Svoju milost.“          

Dogodio se slučaj kada je otac otjerao nevaljalog sina i rekao mu: „Nikada ti čovjek nećeš biti.“ Sin mu reče u šali: „Ja ću ako Bog da paša postati.“ Nakon što je završio oficirsku školu u Istambulu, sin s vojskom dođe u svoje selo i naredi vojnicima da nađu njegova oca i da ga dovedu. „Evo babo ja posto paša“, reče mu. Otac ga upita: „Ko si ti?“ „Tvoj sin, zar ne znaš?“ – odgovori mu sin. „Misliš da si čovjek, ako si posto paša?“ – upita ga otac i nastavi: „Da si čovjek ne bi sebi na noge zvao iznemogla starca.“

Kajs, vođa plemena, došao je Muhammedu a.s. koji je držao kćer i rekao mu: „Ja ni jedno nisam ni pomilovao.“ „Nesretni čovječe! Ti ne znaš kakva je naslada voljeti djecu i lijepo ih odgajati“, reče mu Poslanik a.s.

 

Pitanja:

  • Ko ne pripada nama?
  • Nabroj dužnosti prema starijima?
  • Kome Allah dž.š. ukazuje svoju milost?