Dužnosti prema islamskoj zajednici (džematu) su: po mugućnosti klanjati 5 dnevnih namaza, džumu, bajram i teravih namaz u džematu, učestovati na islamskim svečanostima, slušati predavanja i vazove, pomagati rad islamske zajednice (članstvom u islamskoj zajednici), brinuti se da se svi pripadnici odgajaju u islamu.

Muhammed a.s. je rekao: „Ko se ne brine o potrebama zajednice (džemata), taj joj i ne pripada.“