Pred svoju smrt Muhammed a.s. se razbolio i zatražio dozvolu od drugih žena da se preseli kod h. Aiše. Fatimi je rekao da će ona prva preseliti za njim. Rekao je ljudima: „Ne uzimajte moj kabur za predmet obožavanja.“ Okupljenim ljudima se obratio i zatražio halal i ponudio se na kaznu ako je nekome na žao učinio. Ukaš je ustao i rekao da ga je Muhammed a.s. nehotice udario bičem i želi da mu vrati. Masa se uznemirila kada je Muhammed a.s. rekao da i on njega udari bičem, a Ukaš je prišao Muhammedu a.s. pa zajecao i zagrlio Poslanika zatraživši izvinjenje od njega što se poslužio tom varkom.

Pozvao je ljude da čuvaju namaz:„Namaz, namaz i one što su u vašem posjedu.“je posljednja oporuka Muhammeda a.s.

                                                                            

U smrtnim mukama je rekao: „La ilahe illallah smrt ima agoniju.“

Preselio je 12. rebiu-l-evvela 11.-te godine po hidžri. Ogasulili su ga Ebu Bekr, h. Alija, i Abbas r.a. Ukopan je na mjestu gdje je umro. U kuću su ulazili ljudi, žene i djeca po 10. u grupi i klanjali mu dženazu.