Farz je postiti u Ramazanu svakom punoljetnom, pametnom i zdravom muslimanu i muslimanki. Post mogu odgoditi: putnici, bolesnici, trudnice, dojilje, radnici na teškim fizičkim poslovima ako će im post štetiti zdravlju, vojnici i zatvorenici ako nemaju obezbjeđene uslove za post (režim ishrane).

Svi su oni dužni napostiti propuštene dane kada im se zato ukaže prilika.

Žene u hajzu (menstruacija) i nifasu (postporođajno čišćenje materice) neće postiti (haram im je), ali su dužne napostiti propuštene dane.

Osobe koje namjerno propuste jedan ili više dana posta dužne su izvršiti KEFARET tj. napostiti 60. dana za jedan dan ili nahraniti 60. siromaha i napostiti svaki propušteni dan.

Osobe koje zbog starosti, iznemogli ili bolesni ne mogu postiti a nema nade da se to stanje popravi ako imaju mogućnosti davat će FIDIJU za svaki dan posta (iznos jednodnevne ishrane). Dan za dan će nadoknaditi slijedeće osobe:

  • osoba koja hotimično pojede nešto,
  • osoba koja bude prisiljena da se omrsi ili nepažnjom popije vode pri abdestu,
  • osoba koja opravdano odgodi post.

POST JE ZAŠTITA

Post štiti čovjeka od mnogih bolesti, jača njegovu volju i čuva ga od grijeha na ovome svijetu, a od vatre na budućem svijetu. Muhammed a.s. je rekao: „Post je štit od Džehennemske vatre, poput štita kojeg nosite u borbi.“ Muhammed a.s. je predložio mladićima da se ožene ili da poste kako bi sputali svoju strast. Postom se čistimo od grijeha pa nam Muhammed a.s. kaže:

„Ako te neko uvrijedi reci ja postim.“

Post kvari: ogovaranje, laž, prenošenje tuđih riječi i ako želimo da nam post bude ispravan moramo se čuvati od navedenih i svih drugih grijeha.