Sadakatu-l-fitr je vadžib punoljetnom i pametnom muslimanu koji ima nisab.

To je čišćenje od grijeha u toku posta a zbog besposlenog govora i sličnih stvari.

Sadekato-l-fitr iznosi koliko je potrebno za jednodnevnu prehranu i daje se za cijelu porodicu i to prije klanjanja bajrama. U hadisima se spominje iznos pola sa’a pšenice,

sa’a ječma, hurmi, suhog grožđa, sira itd. a jedan sa’a iznosi 3 kg i 332 g.

Može se dati i protuvrijednost u novcu što se obično i čini a obračun za tekuću godinu izvrši Rijaset i izda adekvatne blokove za prikupljanje u „Bejtul mal“ odakle se raspoređuje za potrebe medresa i fakulteta. Ne može se dati uzlaznoj i silaznoj rodbini.

Muhammed a.s. je rekao: „Ramazanski post lebdi između neba i zemlje i neće dospjeti na svoje mjesto dok se ne podijeli sadakatu-l-fitr.“