To je osoba u koje neprestano ili sa manjim prekidima teče krv, sukrvica, gnjoj ili kod starijih osoba mokraća ili nešto drugo što kvari abdest. Takve osobe će klanjati bez obzira na to ali će za svaki namaz uzimati novi abdest. Žena koja ima bijelo pranje je sahibi uzur.