Praštanje je osobina vjernika koja proizilazi iz sabura. Ovo svojstvo je posebno Kur’anom preporučeno, jer se njime prevazilaze nesporazumi i sukobi među ljudima. Allah dž.š. kaže:

„Ako učinite kakvo dobro, javno ili tajno, ili oprostite nekom prema vama učinjeno djelo, (Allah će i vama oprostiti), Allah oprašta i moćan je.“

Muhammed a.s. kaže: „Budite samilosni prema onima na zemlji pa će vama se smilovati Onaj koji je na nebu.“ „Vjernici su u svojoj uzajamnoj ljubavi, samilosti, saosjećanju kao jedno tijelo. Kad jedan organ zahvati bolest cijelo tijelo obuzme besanica i groznica.“

Allah dž.š. se smilovao i oprostio čovjeku koji je sišao u bunar i u obući iznio vode pa napojio psa koji je ležao žedan kraj bunara.