Šerijat je skup propisa po kojima se vladaju muslimani-ke. Izvori šerijata su:

Kur’an, Sunnet, Idžma i Kijas.

Kur’an je Allahov govor upućen preko Muhammeda a.s. svim ljudima.

Sunnet je sve ono što je Muhammed a.s. rekao, radio i odobrio.

Idžma je jednoglasno rješenje cjelokupne uleme jednog doba po nekom pitanju.

Kijas je rješenje koje su islamski pravnici izveli na osnovu analogije iz postojećih šerijatskih propisa npr. zabrana svih alkoholnih pića