Ulema se razišla po pitanju džemata. Mišljenje koje najviše preovladava je da je namaz u džematu vadžib. Namaz u džematu je vredniji 25 – 27 puta od pojedinačnog namaza.

Obaveznost namaza u džematu prestaje iz slijedećih razloga:

  • ako je velika hladnoća i jaka kiša,
  • ako ima opravdan strah za život i imetak,
  • ako je osoba bolesna (paraliza, amputacija noge),
  • ako ima fiziološku potrebu.

Vrijednost namaza u džematu se stiče makar se prispjelo i na zadnje sjedenje.