Islam nam nalaže da čuvamo zdravlje a kada se razbolimo da se liječimo.

„Za svaku bolest ima lijek s toga se liječite.“ (Hadis)

„Kada čujete da je u nekoj zemlji kuga, ne idite u tu zemlju, a ako se tamo nađete ne idite vani.“ (Hadis)

Musliman treba da umjereno živi. Zdravlje ugrožavamo: duhanom, alkoholom, drogom, nečistoćom, prekomjernim radom, prekomjernim jelom i pićem.

                                                                                                     

DUHAN

Duhan je prenesen iz Amerike. Nikotin negativno djeluje na srce, pluća, probavne organe, krvotok i nervni sistem.

„Ne bacajte se svojim rukama u propast.“ (El-Bekare 195)

Pušenje je mekruh a neki kažu da je haram.

 

ALKOHOL

„O vjernici, zaista je alkohol, kocka, idoli i gatanje strelicama nečistoća, šejtansko djelovanje, pa klonite se toga, da bi ste bili spašeni.“ (El-Maide 90)

Muhammed a.s. je prokleo deset osoba kada je u pitanju alkohol:

 • onoga ko ga proizvodi,
 • onoga kome se proizvodi,
 • onoga ko ga pije,
 • onoga ko ga donosi,
 • onoga kome se donosi,
 • onoga ko ga toči,
 • onoga ko ga prodaje,
 • onoga ko se zaradom njegovom hrani,
 • onoga ko ga kupuje i
 • onoga kome se kupuje.

„Alkohol je majka svih zala.“ (Hadis)

Uz alkohol, čovjeka danas ugrožava drugo zlo a to je droga. U drogama je više zla nego u alkoholu. „Ko smatra da su dozvoljene otpadnik je od vjere.“ (Ibn Tejmije)

 

PRETJERANO  JELO  I  PIĆE

„Jedite i pijte ali ne pretjerujte jer Allah ne voli one koji pretjeruju.“

„Ne ubijajte srce prekomjernom hranom.“ (Hadis)

„Čistoća je dio imana.“ (Hadis)  „Čistoća je pola vjere.“

 

Pitanja:

 • Čime ugrožavamo svoje zdravlje?
 • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a.s. u vezi alkohola?
 • Navedi ajet i hadis vezane za pretjerano jelo i piće?