• Dizanje ruku spram ušiju, a žensko do ramena,
 • Vezanje ruku na pojasu a žene na prsima,
 • Proučiti subhaneke i e’uzubillu na 1. rekatu svih namaza i 3. rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta,
 • Proučiti bismillu na svim rekatima,
 • Iza fatihe reći amin,
 • Izgovoriti tekbire na prijelazima s jednog dijela namaza na drugi,
 • Na ruku’u obuhvatiti rukama koljena,
 • Izravnati glavu s leđima na ruku’u,
 • Na ruku’u 3. puta reći subhane rabbije-l-azim,
 • Proučiti semiallahu limen hamideh i rabbena lekel hamd kada se vraćamo sa ruku’a,
 • Na sedždi 3. puta proučiti subhane rabbijel e’ala,
 • Na sedždi staviti ručne prste i okrenuti ih prema kibli,
 • Odmaknuti stomak od koljena a laktove od tla, a žene će učiniti suprotno,
 • Na zadnjim sjedenjima kao i na prvom u ikindijski i jacijski sunneta proučiti salavate i dove,
 • Predati selam na desnu stranu, pa zatim na lijevu,
 • Poslije selama proučiti: allahumme ente-s-selamu  ve  minke-s-selamu  tebarekte  ja  ze-l-dželali  ve-l-ikram.