Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

HARIS-EF.: ES-SELAMU ‘ALEJKUM MALA RAJA

POSTOJE TRI KRATKE SURE KOJE ZNAJU SVI MUSLIMANI. ILI SKORO SVI. NAUČILI SMO SURU JEDNU OD TE TRI SURE. KO ĆE MI KAZATI KAKO SE TA SURA ZOVE I HOĆE LI JE PROUČITI?

ŠEJMA: MOGU LI JA?

HARIS-EF.: NARAVNO. HAJDE ŠEJMA, A MI ĆEMO SLUŠATI.

(ŠEJMA JE PROUČILA SURU IHLAS)

HARIS-EF.: SUPER. IDEMO DALJE. SURA KOJU ĆEMO UČITI SADA, SURA EL-FELEK (ILI JEDNOSTAVNO SURA FELEK), JE GOTOVO NERAZDVOJNA OD SURE KOJU ĆEMO UČITI SLJEDEĆI PUT A TO JE SURA NAS.

OBJE OVE SURE SU KRATKE I LAGAHNE ZA NAUČITI NAPAMET. OBJE TREBAMO UČITI U RAZNIM PRILIKAMA, A POSEBNO UJUTRO I NAVEČER. KADA GOVORIMO O SURI FELEK GOVORIMO I O SURI EN-NAS.

TAKO DA SVE ŠTO KAŽEMO O SURI FELEK, VRIJEDI I ZA SURU EN-NAS.

U OVOJ SURI ALLAH, DŽ.Š., NAS PODUČAVA DA KAŽEMO (KUL – RECI) ILI DA TRAŽIMO ZAŠTITU OD GOSPODARA RANOG JUTRA. DA TRAŽIMO ZAPTITU SVEGA ŠTO ALLAH STVARA I MOŽE NAM UČINITI ŠTETU, A POSEBNO OD LJUDI KOJI MRZE I ČINE ZLO.

I OVAJ PUT SE DRUŽIMO SA RAMIJEM I LINOM KOJI UČE SURE SA SVOJIM MUALLIMOM.

NA POČETKU NAM LINA NA ARAPSKOM KAŽE: “ESSELAMU ‘ALEJKUM ASDIKAAII…” (NEKA JE MIR I SPAS NA VAS MOJI PRIJATELJI. DANAS ĆEMO UČITI SURU EL-FELEK)

Učenje sure sa muallimom
Učenje sure 10 puta
Tekst i prijevod sure

SURA EL-FELEK

PRIJEVOD

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. KUL E'UZU BIRABBI-L-FELEK.
 2. MIN ŠERRI MA HALEK.
 3. VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB.
 4. VE MIN ŠERRI-N-NEFFASATI FI-L-'UKAD.
 5. VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED.

TRAŽIM ZAŠTITU ALLAHOVU OD PROKLETOG ŠEJTANA
S IMENOM ALLAHA MILOSTIVOG, SAMILOSTNOG

 1. RECI: "UTJEČEM SE GOSPODARU SVITANJA.
 2. OD ZLA ONOGA ŠTA ON STVARA.
 3. I OD ZLA MRKLE NOĆI KADA RAZASTRE TMINE.
 4. I OD ZLA SMUTLJIVCA KADA SMUTNJE SIJE
 5. I OD ZLA ZAVIDLJIVCA KADA ZAVIST NE KRIJE!"
Važno

Zapamti!

 • SURA FELEK JE PREDZADNJA SURA U KUR'ANU
 • UČI SE UJUTRO I NAVEČER RADI ZAŠTITE
 • U NJOJ SE GOVORI DA TREBAMO TRAŽITI ZAŠTITU OD RAZNIH VRSTA ZALA
 • NJEN NAZIV ZNAČI SVITANJE

Vježbe
Zadaci