Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Danas učimo prvu suru u ovome drugom nivou mektebske pouke. To je sura el-Kafirun.

Kao i prošlih puta, najbolji način učenja sure napamet je slušanjem. Pa da krenemo.

I dalje ostaju važiti ona pravila da učimo u više navrata sve dok ne naučimo suru tako da ne moramo misliti šta dolazi posije.

Idemo, s Bismillom

Učenje Sure Kafirun - Ilmihal 2
Učenje Sure Kafirun -10 puta
Tekst i prijevod sure el-Kafirun

Sura el-Kafirun

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. KUL JA EJJUHE-L-KAFIRUN
 2. LA E’ABUDU MA TA’BUDUN
 3. VE LA ENTUM 'ABIDUNE MA E’ABUD
 4. VE LA ENE 'ABIDUN MA ’ABETTUM
 5. VE LA ENTUM 'ABIDUNE MA E’ABUD
 6. LEKUM DINUKUM VE LIJE DIN.

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Reci: "O vi nevjernici,
 2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,
 3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;
 4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
 5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,
 6. vama - vaša vjera, a meni - moja!”
Važno

Zapamti!

 • Sura el-Kafirun govori o nevjernicima ili o osobama koje poriču i negiraju vjerovanje
 • Ova sura ima vrijednost kao i jedna četvrtina Kur'ana
 • I ova sura počinje sa riječi KUL - RECI, kao i sure Ihlas, Felek i Nas.
 • Ovu suru je lijepo učiti na sabahskom sunnetu

Vježbe
Zadaci
Ponavljanje

Učenje novih sura uvijek mora biti praćeno ponavljanjem onih koje smo prije naučili.

Zajedno sa surom Kafirun ponavljamo sure Nasr i Leheb.

Pokušaj ih proučiti i prisjetiti se osnovnih informacija o njima. Ako imaš potrebu brzo pročitati šta smo govorili o tim surama prije – ispod su linkovi na te lekcije.

SURA NASR

SURA LEHEB