Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Danas učimo drugu suru u ovome drugom nivou mektebske pouke. To je sura el-Kevser. Ona je najkraća kur’anska sura i jako se brzo nauči.

Kao i prošli put, najbolji način učenja sure napamet je slušanjem. Pa da krenemo.

I dalje ostaju važiti ona pravila da učimo u više navrata sve dok ne naučimo suru tako da ne moramo misliti šta dolazi posije.

Idemo, s Bismillom

Učenje Sure Kevser sa muallimom

Učenje Sure Kevser - 10 puta

Tekst i prijevod sure el-Kevser

Sura el-Kevser

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

  1. INNA E’ATAJNAKE-L- KEVSER
  2. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR
  3. INNE ŠANI’EKE HUVE-L- EBTER

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
  2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
  3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.

Važno

Zapamti!

  • Sura el-Kevser je najkraća kur'anska sura
  • U ovoj suri se naređuje klanja kurbana
  • Jedna od džennetskih rijeka se zove Kevser

Vježbe

Zadaci

Ponavljanje

Učenje novih sura uvijek mora biti praćeno ponavljanjem onih koje smo prije naučili.

Zajedno sa surom Kevser ponavljamo sure Nasr i Kafirun.

Pokušaj ih proučiti i prisjetiti se osnovnih informacija o njima. Ako imaš potrebu brzo pročitati šta smo govorili o tim surama prije – ispod su linkovi na te lekcije.

Sura Nasr

Sura Kafirun