Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Danas učimo prvu suru u ovome drugom nivou mektebske pouke. To je sura el-Kurejš.

Allahov poslanik, a.s., je u hadisu kazao o počastima koje su date plemenu Kurejš, plemenu iz kojeg i on potječe. Evo tog hadisa:

““Allah je odlikovao Kurejš sa sedam osobina: ja sam od njih, vjerovjesništvo je među njima, briga o Kabi i pojenje i hranjenje hadžija je pri njima, Allah ih je pomogao protiv slona, oni su obožavali Uzvišenog Allaha deset godina kada drugi nisu i Allah je o njima objavio suru u Kur’anu.” Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio: ‘Li ilafi Kurejš…’”

Zapamtimo bar neku od ovih počasti.

Kao i prošlih puta, najbolji način učenja sure napamet je slušanjem. Pa da krenemo.

I dalje ostaju važiti ona pravila da učimo u više navrata sve dok ne naučimo suru tako da ne moramo misliti šta dolazi posije.

Idemo, s Bismillom

Učenje Sure Kurejš sa muallimom
Učenje Sure Kurejš 10 puta
Tekst i prijevod sure el-Kurejš

Sura Kurejš

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

  1. LI ILAFI KUREJŠ
  2. ILAFIHIM RIHLETE-Š-ŠITAI VE-S-SAJF
  3. FE-L-JA’BUDU RABBE HAZE-L-BEJT
  4. ELLEZI AT’AMEHUM MIN DŽU'IN VE AMENEHUM MIN HAUF

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Zbog navike Kurejšija,
  2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,
  3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,
  4. koji ih gladne hrani i od straha brani.
Važno

Zapamti!

  • Sura Kurejš govori o plemenu Kurejš, plemenu iz kojeg potječe Muhammed, a.s.
  • Allahov poslanik, a.s., je u hadisu ukazao na počasti plemena Kurejš.

Vježbe
Zadaci
Ponavljanje