Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije

Haris-ef.: Esselamu alejkum

Danas učimo novu suru u ovome drugom nivou mektebske pouke. To je sura el-Ma’un.

U ovoj suri imamo nekoliko važnih tema. O svakoj ćemo kazati ponešto.

(…)

Kao i prošlih puta, najbolji način učenja sure napamet je slušanjem. Pa da krenemo.

I dalje ostaju važiti ona pravila da učimo u više navrata sve dok ne naučimo suru tako da ne moramo misliti šta dolazi posije.

Idemo, s Bismillom

Učenje Sure Ma'un sa muallimom

Učenje Sure Ma'un 10 puta

Tekst i prijevod sure el-Ma'un

Sura el-Ma'un

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. EREEJTELLEZI JUKEZZIBU BI-D-DIN.
 2. FE ZALIKELLEZI JEDU'U-L-JETIM
 3. VE LA JEHUDDU 'ALA TA'AMI-L-MISKIN.
 4. FE VEJLUN LI-L-MUSALLIN.
 5. ELLEZINE HUM 'AN SALATIHIM SAHUN
 6. ELLEZINE HUM JURAUNE VE JEMNE'UNE-L-MAUN.

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
 2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
 3. i koji da se nahrani siromah - ne podstiče.
 4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
 5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
 6. koji se samo pretvaraju
 7. i nikome ništa ni u naruč ne daju!

Važno

Zapamti!

 • Sura el-Ma'un ima nekoliko važnih tema: siročad, siromasi, pogrešno obavljanje namaza, pokazivanje pred ljudima,..
 • Ova sura upozorava da se mora klanjati lijepo, polahko, tačno,... a oni koji tako ne rade - jedan ajet kaže: Teško se onima koji (tako) klanjaju

Vježbe

Zadaci

Ponavljanje

Učenje novih sura uvijek mora biti praćeno ponavljanjem onih koje smo prije naučili.

Zajedno sa surom Ma’un ponovimo suru Kafirun i suru Kevser.

Pokušaj ih proučiti i prisjetiti se osnovnih informacija o njima. Ako imaš potrebu brzo pročitati šta smo govorili o tim surama prije – ispod su linkovi na te lekcije.

Sura Kafirun 

Sura Kevser