Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

HARIS-EF.: ES-SELAMU ‘ALEJKUM MALA RAJA

POSTOJE TRI KRATKE SURE KOJE ZNAJU SVI MUSLIMANI. ILI SKORO SVI. DANAS UČIMO ZADNJU OD TE TRI SURE.

UČIMO JE ZADNJU, A ONA JE U ISTO VRIJEME ZADNJA SURA U KUR’ANU. TO JE SURA EN-NAS – LJUDI, ILI JEDNOSTAVNO SURA NAS.

MIRSAD: EFENDIJA, A KOJA JE PRVA SURA U KURANU?

HARIS-EF.: ZAR SI VEĆ ZABRAVIO? PA SURA FATIHA JE PRVA SURA U KUR’ANU.

SURA NAS I SURA FELEK, NJU SMO NEDAVNO NAUČILI, SU DVIJE SURE KOJE JE LIJEPO UČITI UJUTRO KADA SE PROBUDIMO, A NAVEČER PRIJE SPAVANJA. TO SU SURE ZAŠTITNICE. SURE KOJIMA TRAŽIMO ZAŠTITU OD RAZNIH VRSTA ZLA.

OVE SURE, SURE ZAŠTITNICE, POČINJU NA ISTI NAČIN, SA ISTOM RIJEČJU: KUL – RECI.

ALLAH, DŽ.Š., NAS PODUČAVA U OVOJ SURI DA TRAŽIMO ZAŠTITU OD GOSPODARA SVIH LJUDI. DA TRAŽIMO ZAŠTITU I OD DŽINA I OD LJUDI KOJI RADE RUŽNE STVARI.

HAJDE DA MI SLUŠAMO I GLEDAMO KAKO RAMI I LINA UČE OVU SURU SA SVOJIM MUALLIMOM. NADAM SE DA ĆE NAM POMOĆI DA I MI NAUČIMO.

TAČNO I PRAVILNO.

Učenje sure sa muallimom
Učenje sure 10 puta
Tekst i prijevod sure

SURA EN-NAS

PRIJEVOD

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. KUL E'UZU BIRABBI-N-NAS.
 2. MELIKI-N-NAS.
 3. ILAHI-N-NAS.
 4. MIN ŠERRI-L-VESVASI-L-HANNAS.
 5. ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI-N-NAS.
 6. MINE-L-DŽINNETI VE-N-NAS.

TRAŽIM ZAŠTITU ALLAHOVU OD PROKLETOG ŠEJTANA
U IME ALLAHA MILOSTIVOG, SAMILOSTNOG

 1. RECI: "TRAŽIM ZAŠTITU GOSPODARA LJUDI
 2. VLADARA LJUDI
 3. BOGA LJUDI
 4. OD ZLA ŠEJTANA NAPASNIKA
 5. KOJI ZLE MISLI UNOSI U SRCA LJUDI
 6. OD DŽINA I OD LJUDI.
Važno

Zapamti!

 • SURA NAS JE ZADNJA SURA U KUR'ANU
 • NJEN NAZIV ZNAČI - LJUDI
 • UČI SE UJUTRO I NAVEČER RADI ZAŠTITE
 • U NJOJ SE GOVORI DA TREBAMO TRAŽITI ZAŠTITU OD ZLIH DŽINA I LJUDI

Vježbe
Zadaci