Allah dž.š. kaže: „O vjernici čuvajte sebe i svoje porodice od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.“ Iz bračne veze nastaje porodica koju prvo sačinavaju muž i žena, a kasnije i djeca, dok porodicu u širem smislu sačinjavaju i njihovi rođaci. Muhammed a.s. je kazao:

„Svijet i sve stvari na svijetu imaju svoju vrijednost, ali vrijedna i savjesna žena – domaćica ima najveću vrijednost.“

Naravno, žena je pastir u kući muža i biće pitana za svoje stado.

Društvena zajednica se temelji na porodici, pa ako je ona zdrava, stabilna, zdravo je i društvo. Poznata je izreka: „Kuća ne stoji na zemlji nego na ženi.“

Idealna porodica bi bila ona u kojoj se ispunjavaju dužnosti prvenstveno prema Bogu pa onda ostale dužnosti. Allah dž.š. nas uči da Ga molimo ovom dovom: „Naš Gospodaru, podari nam u našim suprugama i potomcima radost i učini nas predvodnicima muttekija.“

RABBENA  HEBLENA  MIN  EZVADŽINA  VE  ZURRIJJATINA  KURRETE  E’AJUNIN  VEDŽ’ALNA  LI-L-MUTTEKINE  IMAMA.

Naravno uz ovu dovu je potreban i naš trud da ostvarimo sreću na ovom svijetu ali prvenstveno da kao porodica zaslužimo ahiretsku sreću ulaskom svih članova porodice u Džennet gdje će svi članovi porodice biti zajedno ako su vjernici.