Nuh a.s. je živio 950. godina. Godinama je ljude pozivao u vjeru ali je bilo malo onih koji su ga slijedili. Žena mu je bila Valija za koju Kur’an kaže da će u Džehennem.

Razlog ovome je što je Nuha opisivala kao medžnuna (ludog čovjeka).

Kada je napravio lađu po naredbi svoga Gospodara i ukrcao u nju vjernike i po jedan par svake životinjske vrste, Allah je dao potop koji je trajao 40 dana.

U lađu Nuha a.s. nije se htio ukrcati ni njegov sin Kenan ni nakon što ga je Nuh a.s. zvao da se ukrca, te je bio potopljen sa ostalim nevjernicima.

Nuh a.s. je postio cijelo vrijeme dok je trajao potop. Nakon 40 dana Nuhova a.s. lađa se zaustavila na brdu Džudijj – Ararat.

Sa 480. godina Nuh je postao poslanik a imao je 600. godina kada se ukrcao u lađu.

Nuh a.s. se smatra drugim ocem čovječanstva.

 

Pitanja:

  • Koliko je godina živio Nuh a.s.?
  • Kako je spašen Nuh a.s. i vjernici?
  • Kur’ansko kazivanje o Nuhovoj ženi i sinu?