Hilafet je uspostavljen nakon smrti Muhammeda a.s. Božiji Poslanik nije ostavio nasljednika pa su se ashabi sastali i jednoglasno izabrali Ebu Bekra za halifu.

Istina, muhadžiri su tvrdili da su oni najzaslužniji jer su oni prvi priznali Poslanika, a ensarije su tvrdile da su oni pomagali opstanak islama.

Budući da je Ebu Bekr još za života mijenjao Poslanika i sa njim hidžru učinio i bio mu najbolji drug, tako su ga svi prihvatili kad je predložen za halifu.