Muhammed a.s. je rekao: „Brak je moj sunnet, pa ko bude bježao od mog sunneta, taj bježi i od mene.“ Allah dž.š. je rekao: „Jedan od Njegovih znakova je što je On stvorio za vas supruge da bi se smirili uz njih i dao je među vama ljubav i milosrđe.“

Značaj braka je u:

  • produžavanje ljudske vrste,
  • zaštita morala,
  • društveno-ekonomskoj sugurnosti,
  • odgoju i izdržavanju djece.

Muhammed a.s. je rekao da se žena uzima radi ljepote, roda, bogatstva, i radi vjere pa je na kraju hadisa rekao da ih uzimamo prvenstveno radi vjere. Ovo važi i suprotno. Kad se dvoje dogovore za brak, prethodno utvrdivši da nema bračnih smetnji, onda trebaju da prije konzumiranja braka obave vjenčanje kod matičara i nadležnog imama uz prisustvo svjedoka. Kada se uzme dvoje mladih onda preuzimaju i određene međusobne dužnosti koje trebaju ispunjavati i sva značajnija pitanja rješavati dogovorom.

Moraju biti svjesni da je prednost dana mužu zbog izdržavanja žene, ali i Božije naredbe da sa ženama postupamo na najljepši način.

U braku je potrebno imati puno sabura jer se brzopletošću događaju mnogi nasporazumi pa vrlo često i razvod bračnih drugova, što je Allahu najmrže djelo iako je to u principu dozvoljeno