Islamska zajednicaBošnjaka u Švicarskoj

Zajednica koja uvezuje 24 bošnjačka džemata koja funkcioniraju u Švicarskoj.

Jedan od osnovnih zadataka i obaveza koju je IZB u CH stavila pred sebe keste edukacija i odgoj našim mladih generacija.

Ova stranica je doprinos ostvarenju tog cilja.

Test video

cloud_1
0

džemata

0

muallima

0

mektebskih grupa

0

polaznika mekteba

cloud_1