Kiraet 1

Test – Sura el-Fatiha

20/08/2019

SSura Fatiha je prva kur'anska sura. Svaki musliman je treba znati i razumjeti šta u njoj piše.; Ova sura se uči na svakom namazu. Suru Fatihu je lijepo učiti u raznim drugim prilikama. Sa vašim muallimom razgovarajte o vrijednosti ove sure.

Ova sura sadrži u sebi značenje cijeloga Kur’ana. Zbog toga se i zove ”Ummu’l-Kur’an”, što znači ”suština i bit Kur’ana”. Alimi su to objasnili na sljedeći način: Jedna od suštinskih tema Kur’ana jeste upoznavanje ljudi sa Allahom. Ajeti لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّالْعَالَمِين الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ َ (sva hvala i zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom) predstavljaju uzvišenog Allaha, Gospodara svjetova. Druga od suštinskih tema o kojima Kur’an govori jeste ahiret. U ajetu مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (On je Vladar Sudnjeg Dana, dana kada će jedino On imati vlast) se ukratko objašnjava stanje ahireta. Jedna od glavnih tema Kur’ana jeste ibadet u koji se ubrajaju: vjerovanje, naredbe, zabrane i svi zahirski propisi.

Predmet
Kiraet 1
Muallim
Sabahuddin Sijamhodžić
Nivo
Prvi
Tagovi
kiraet, sura, fatiha

Sura Fatiha

1.) El-hamdu-lillāhi Rabbil – ‘ālemīn,
2.) Errahmānir-rahīm,
3.) Māliki jev-middīn.
4.) Ijjāke na’budu ve ijjāke nesteīn.
5.) Ihdi-nessirātal mustekīm,
6.) sirātallezīne en’amte ‘alejhim,
7.) gajril-magūbi’alejhim ve leddāllīn.

Prijevod sure El-Fatiha

1.) Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
2.) Milostivog, Samilosnog,
3.) Vladara Dana sudnjeg,
4.) Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
5.) Uputi nas na Pravi put,
6.) na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
7.) a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Komentariši

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.