Abdest

obredno pranje prije namaza ili učenja Kur’ana; 2. uvijet za namaz

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: