Ahlak

1. moral, lijepo ponašanje
2. predmet u mektebu u kojem se uči o lijepom ponašanju

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: