ahmedija

kapa bijele boje koju nosi imami; može biti i druge moje