Arefat

polje, prostor nedaleko od Mekke gdje hadžije borave jedan dan (8. zul-hidždže) tokom obavljanja hadža