Azrail

Melek, anđeo koji uzima duše ljudima kod smrti; melek smrti