Crni kamen

Hadžereul-esved; kamen ugrađen u jedan ćošak Kabe u Mekki