dž.š.

skraćenica za dželle ša’nuhu – Uzvišeni

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: