Džennet

raj; nagrada za vjernike na budućem svijetu

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: