Džennet

raj; nagrada za vjernike na budućem svijetu