Džini

Duhovna bića stvorena od vatre.
Šejtan je jedan od džina.

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: