Džini

Duhovna bića stvorena od vatre.
Šejtan je jedan od džina.