Halal

Ono što je dozvoljeno. Npr. halal hrana, halal hotel (hotel u kojem se posluje sa islamski dozvoljen način),