Haram

Ono što je zabranjeno. Npr. haram hrana, haram imetak, haram igra.