Kiraet

Učenje Kur’ana. Može biti učenje Kur’ana u namazu. Može biti predmet u mektebu u kojem se uče sure, sufara, tedžvid i ispravno učenje u Kur’anu