Mekteb

1.vjerska pouka, nastava; učenje o islamu
2.zgrada ili učionica gdje se odvija mektebska nastava
3. mejtaf