Mihrab

mjesto gdje imam stoji kada predvodi namaz u džematu u džamiji

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: