Mihrab

mjesto gdje imam stoji kada predvodi namaz u džematu u džamiji