Muallim

učitelj u mektebu; osoba koja nekoga podučava;