Nafaka

je sve ono sa čim se čovjek koristi. Nafaka može biti halal – dozvoljena ili haram – zabranjena.