Šart

Uvijet, princip, pravilo,… Npr. Imanski šarti – Principi vjere, uvjeti da vjera može biti ispravna ako se ispune