Sunnet

Ono što je Muhammed, a.s., rekao, radio, preporučio da se radi.
a) namaz – namaz ili dio namaza kojeg je klanjao Muhammed, a.s., i preporučio da klanjamo
b) radnja ili aktivnost – ono što je Muhammed, a.s., radio ili preporučio da radimo