Sura

Dio ili poglavlje u Kur’ana. U Kur’anu imamo 114 sura.

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: