Sura

Dio ili poglavlje u Kur’ana. U Kur’anu imamo 114 sura.