Savjeti za učenje – za učenike

KKADA UČITI?

Važnije je pitanje šta se uči koji dan? Jesu li to predmeti koje si imao/la toga dana u školi ili predmeti koje imaš sutradan po rasporedu časova?

Svi autori se slažu da treba učiti predmete koji su toga dana bili u školi. Zašto?

Zaborav je najveći neposredno nakon učenja (prvi i drugi dan nakon što je gradivo upoznato).

Ako se istoga dana izradi zadaća, ponovi gradivo i nadopuni to znanje iz sveske ili udžbenika, zadano će se gradivo naučiti brže i lakše.

Kada opet taj predmet dođe po rasporedu, gradivo je potrebno samo kratko ponoviti. Dakle, prvi dio učenja treba učiti gradivo koje je bilo taj dan u školi (i napisati zadaće), a drugi dio učenja treba ponoviti gradivo za slijedeći dan (zadaće su već napisane).

DOMAĆE ZADAĆE

su izuzetno važan i odgovoran posao svakog učenika, koji treba obavljati savjesno i redovito, a najbolje ga je uraditi isti dan poslije škole.

IMATI STALNO MJESTO ZA RAD

Najbolje je učiti za radnim stolom. Nikako na krevetu u ležećem položaju.
Prostorija treba biti svijetla i prozračna.

SMANJITI MOGUĆNOST PADA KONCENTRACIJE

Treba imati čist stol (samo knjige i sveske koje su vam potrebne u toku učenja),
bez suvišnih predmeta koji bi vam mogli odvlačiti pažnju.
Obaviti sve važnije poslove prije učenja kako ne bismo mislili na njih.

SADRŽAJ KOJI JE POTREBNO NAUČITI,
UČINI ŠTO SMISLENIJIM

U ovu svrhu preporučujemo primjenu metode “PZPPP”:

  • Pogledaj – pročitaj naslov
  • Zapitaj se – razmisli o tom naslovu. Možda već imaš neka pitanja vezana za taj sadržaj. Tvoja pitanja su svrha učenja.
  • Pročitaj – čitaj pažljivo. Ako su neki dijelovi teksta nerazumljivi bolje je da ih pročitaš dva puta nego jednom polako. Ako je knjiga tvoja, markerom u boji istakni važnije informacije.
  • Provjeri – da li si u tekstu pronašao odgovore na svoja pitanja? Ima li nekih dijelova koje treba ponovo da pročitaš? Potraži u riječniku riječi koje nisi razumio. Podijeli tekst u smislene cjeline. Čitaj jednu po jednu i ponavljaj!
  • Podsjeti se – na kraju ponovi sve cjeline zajedno!
TRIKOVI ZA PAMĆENJE

Zbog lakšeg pamćenja mogu se koristiti sljedeće tehnike:

Sistem različitih boja (obilježavanje različitih definicija u tekstu različitim bojama)

Simboli i znakovi (selekcija sadržaja, npr. prema važnosti, prema redoslijedu, …)

Ponavljanje naglas

Pisanje bilježaka (u kratkim crtama)

UČENJE TREBA RASPOREDITI U VREMENU

na način da nađemo odgovarajući tempo i vrijeme učenja u odnosu na odmor i spavanje. Na primjer, 1 sat aktivno učimo, pa 15 minuta odmaramo.
Najbolji odmor nakon učenja je neki vid fizičke relaksacije!

NAGRADITI SE ZA USPJEŠNO UČENJE

OVO NIJE ŠALA, već bitan faktor uspješnog učenja!!!

I puno uspjeha u učenju!

(osmcc.edu.ba)

Prijava greške

Sljedeći tekst će biti poslan administraciji: